Uncategorized

HANDMADE IN WIŚNIOWA. WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTAHANDMADE IN WIŚNIOWA. WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTA. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa

autorstwo projektu: dr Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek

zdjęcia i montaż: Mariusz Grabarski, Anahita Rezaei

Wiśniowa 2019

Owoc badań terenowych projektu badawczo-animacyjnego “Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury program „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018.

Film prezentuje fragmenty wywiadów z wybranymi (wy)twórcami w gminie Wiśniowa oraz z miejscowym proboszczem (wiśniowskie rozmowy rzeki w pigułce) i jest rodzajem preludium zapraszającego do pełnych rozmów zamieszczonych w książce J. Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek, HANDMADE IN WIŚNIOWA. WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTA. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, seria “Archiwum Etnograficzne”, Wiśniowa – Wrocław 2019

source