Uncategorized

Ý TƯỞNG LOVE BOX NGÔI NHÀ- Exploding Box – NGỌC VANG HandmadeLOVE BOX NGÔI NHÀ- Exploding Box – NGỌC VANG Handmade
Đăng ký kênh để xem thêm nhiều video tại: https://www.youtube.com/channel/UCLzB3ks1Wp-Mub9-OIznTPQ/featured
Facebook: NGOC VANG handmade ( https://www.facebook.com/ngocvanghandmade/ )
Nơi chia sẻ và giao lưu của những con người yêu handmade
love box, ý tưởng
Ý tưởng LOVE BOX hình NGÔI NHÀ – NGOC VANG
Hướng dẫn chi tiết- Exploding Tutorial:
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=fWQEAssGq0E&t=25s
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=61LEC_V7JEU&t=25s
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=LoZ6jKkZ3Oc&t=97s
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=7nYcM1Ilbw8

source

27 thoughts on “Ý TƯỞNG LOVE BOX NGÔI NHÀ- Exploding Box – NGỌC VANG Handmade”

Comments are closed.